sringeri

sringeri

Thursday, 26 July 2012

Jo Jo Shri Krishna Parmananda

Jo Jo Shri Krishna Paramananda
Jo Jo Gopiya Kanda
Mukunda Jo Jo || pa||


Palgadalodalolu Pavadisidhavane
Aaladelaya Mele Malagida Shishuve
Shrilathangiyala Chitadollabhane
Bala Ninnanu Padi Thoogovenaya Jo Jo ||1||


Holevantha Ranadda Thotila Mele
ThalaThalisuva Gulaganjiya Male
Aalade Ne Pididadenayya Muddubala
Nalinanabhane Ninna Padi Thooguvenu Jo Jo ||2||


Yara Kandha Ninaru Nidahni
Yara Rathavo Ninara Manikavo
Serithu yenagondu Chintamanyendu
Pora ninnanu padi Thooguvenaya Jo Jo ||3||


Gunanidhiye Ninnayethi kondare
Maneya Kelasavanyaru maduvaraiya
Manake Sukhanidreya Thandukobega
Phanishayanane Ninna padi Thooguvenaya Jo Jo ||4||


Andajavahana AnanthaMahima
Pundarikaksha ShriParamapavana
Hindu Daivada Ghanda Uddhandane
Panduranga Shri Purandara Vithala Jo Jo ||5||


Listen to this beautiful  song here :
http://www.kannadaaudio.com/Songs/Bhaavageethe/home/Laali.php

No comments:

Post a Comment